2012 - надежда


задявка,хумор, вицове, шеги,забаваМежду приятели:
-За нас българите 2012та не е страшна.
-Защо мислиш така?
-Ами ние сме с 40 години назад!

                               Задявка                                  

На спирката, момче харесва момиче.         
Отива при него и пита:                                  ***
-Извинете , автобус № 13                  -Ще се ожениш ли
минава ли оттук?                                                      за мен?
-Да.                                                   -Но ние се познаваме
-А номер 35?                                             от два три дена...
-Да.                                                   -Няма значение,
-А номер 98?                                       аз работя в банката,
-Да, но вашият номер                         в която баща ти си
няма да мине...                                              държи парите.

                               Хумор                                

Учителят пише                             Между приятели:
 забележка:                                -Може да си вземем малко
Марийка говори много!               биричка, ще поседим,
На другия ден бащата                                   ще поговорим.
праща бележка:                          -По добре водка,
Да можете да чуете                                   ще полежим,
майката ...                                                     ще  помълчим.


                                 Смях                               

-Капитане, защо сте                 -Какво е това ...гадже?
в лошо настроение?                  -Куршум с тройно действие.
-Спечелих награда.                  -Първо, удря в сърцето,
-Ами, тогава?                                          след това в джоба,
-Наградата е                                 и накрая,
екскурзия с кораб ...                            излиза през носа ...

Обява:         
Млад, готин
с апартамент,
кола,             
собствен       
 бизнес,         
вили на море и планина.       
Нищо не търси,
... иска да се похвали!!!!!

                              Веселие                                 

-Срещнахме се снощи                   -Скъса ли с ония ловец?
с жената във бистрото.                  -Да, разделихме се.
-Колко романтично!                       -Веднъж ме покани в
-Да бе, да.                                    стаята си с ловни трофеи
-Аз си мислех че седи                    и ми каза:
в къщи с децата...                          -Много хубава кожа  
                                                                   имаш, скъпа ...  

                              Шеги                                 

Професора:                                  Полицай спира кола с
-Какво е отношението ти              с весела компания.      
 към висшата математика?            Полицаят:
Студента:                                      - Добър вечер. Проверка
-Нещастна любов,                                        за алкохол.
 аз я обичам, тя не ми                   Всички викат:
се отдава...                               -Няма изпихме го...                                    

0 коментара:

Публикуване на коментар

Да сме здрави е най-големия дар

Да сме здрави е най-големия дар

Щастието в живота на хората не е привилегия, а е въпрос на личен избор. Мнозина търсят щастието вън от тях и не го намират, а ако го намерят, то е мимолетно и не е цялостно. Това е така, защото щастието се намира вътре в нас, във връзката с нашата истинска същност. Заобикалящият ни свят е отражение на нашето вътрешно състояние. Каквото е вътре, такова е и отвън. Когато човек преоткрие щастието вътре в себе си, тогава той го излъчва с цялата си същност и така той го проектира в живота си. Да бъдеш в хармония със себе си и със заобикалящата те среда е най-голямото щастие, което човек може да изживее тук на земята, но за да го постигне, е нужно да го заслужи със своите вяра, мисли и дела. Освободете се от всички рамки и ограничения и си позволете да погледнете на живота от високо. Това ще ви помогне да преоткриете щастието вътре в себе си.Followers