Тайната на доброто семейство

В един малък град живеели две семейства, съседи. Едните постоянно се карали, животът им бил низ от кавги,обвинявайки се един друг за всички проблеми и несрети. При другите било тихо, спокойно и мирно.
Чудила се сприхавата домакиня на щастието на съседите. Завидяла, повикала мъжа си и казала:
- Отиди скришно и виж, как така се получава при тях, та всичко е тихо и гладко и не се чуват никакви кавги и спорове. Отишъл мъжа у съседите, промъкнал се тихо в празната къща и се скрил в един тъмен ъгъл. Зачакал любопитно, дошъл момента и започнал да наблюдава. Дошла си домакинята, подпявала весела песничка и привеждала всичко в дома в порядък. Шетала насам- натам, слагала масата. По едно време взела една скъпа ваза и внимателно я избърсала от праха.           В този момент звъннал телефонът, жената се разсеяла и поставила вазата накрая на масата. Отишла бързо да говори по телефона.Тогава мъжът и влязъл в стаята да търси нещо и минавайки покрай вазата я бутнал, тя паднала и се счупила, на много парчета. А вазата била много хубава и скъпа!
“Какво ли ще стане сега?” – си помислил съседът, и се приготвил за кавга.
Дошла жената, въздъхнала със съжаление и казала тъжно на мъжа си:
- Прощавай, скъпи. Аз съм виновна. Така небрежно я поставих върху масата, как няма да падне.
- Ти какво, мила? Аз съм виновен. Бързах и не забелязах вазата, бях крайно несъобразителен, извинявай, ще купим нова, когато можем!  Е, добре, дано повече да не се случват такива работи, почистили парчетата от вазата и седнали да вечерят.
…Свило се сърцето на съседа, върнал се вкъщи разстроен и замислен. Жена му го попитала припряно:
- Защо толкова се забави? Видя ли нещо съществено?
- Да!
- Е, как са нещата при тях?
- Ами там всички са виновни, а пък  при нас, всички сме прави…
Източник http://www.smisl-zhizni.ru

0 коментара:

Публикуване на коментар

Да сме здрави е най-големия дар

Да сме здрави е най-големия дар

Щастието в живота на хората не е привилегия, а е въпрос на личен избор. Мнозина търсят щастието вън от тях и не го намират, а ако го намерят, то е мимолетно и не е цялостно. Това е така, защото щастието се намира вътре в нас, във връзката с нашата истинска същност. Заобикалящият ни свят е отражение на нашето вътрешно състояние. Каквото е вътре, такова е и отвън. Когато човек преоткрие щастието вътре в себе си, тогава той го излъчва с цялата си същност и така той го проектира в живота си. Да бъдеш в хармония със себе си и със заобикалящата те среда е най-голямото щастие, което човек може да изживее тук на земята, но за да го постигне, е нужно да го заслужи със своите вяра, мисли и дела. Освободете се от всички рамки и ограничения и си позволете да погледнете на живота от високо. Това ще ви помогне да преоткриете щастието вътре в себе си.Followers