Защо хората викат?


Един ден Мехер Баба попитал учениците си следното:
-Защо хората викат, когато са ядосани?
Учениците помислили известно време и започнали да отговарят:
-Защото губим спокойствие - казал един.
-Но защо трябва да крещим, когато другият човек е съвсем близко до нас? – отново питал Мехер Баба.
Учениците давали отговори, но нито един от тях не задоволил Мехер Баба.
Накрая той  обяснил:
Когато двама души са ядосани, сърцата им се отдалечават. За да преодолеят това разстояние трябва да крещят, за да се чуят. Колкото по-ядосани са, толкова по-силно ще  викат, за да преодолеят това огромно разстояние между тях.
А какво става с хората, които се обичат?  Те не викат, внимателно си говорят... Защо? Тъй като сърцата им са много близко. Разстоянието между тях е много малко. Какво се случва, когато любовта между тях се задълбочи още повече? Те не говорят, само си шепнат и се потапят все по-надълбоко в любовта. Накрая идва момент, в който няма нужда да си говорят, те се разбират само с поглед и това е всичко. Така е, когато двама души са близки и се обичат!
След това Мехер Баба казвал:
Когато спорите помежду си, не позволявайте вашите сърца да се раздалечават, не казвайте думи, които ще ви отдалечат един от друг, защото ще дойде ден, когато разстоянието между вас ще стане толкова голямо, че няма да можете да намерите обратният път.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Да сме здрави е най-големия дар

Да сме здрави е най-големия дар

Щастието в живота на хората не е привилегия, а е въпрос на личен избор. Мнозина търсят щастието вън от тях и не го намират, а ако го намерят, то е мимолетно и не е цялостно. Това е така, защото щастието се намира вътре в нас, във връзката с нашата истинска същност. Заобикалящият ни свят е отражение на нашето вътрешно състояние. Каквото е вътре, такова е и отвън. Когато човек преоткрие щастието вътре в себе си, тогава той го излъчва с цялата си същност и така той го проектира в живота си. Да бъдеш в хармония със себе си и със заобикалящата те среда е най-голямото щастие, което човек може да изживее тук на земята, но за да го постигне, е нужно да го заслужи със своите вяра, мисли и дела. Освободете се от всички рамки и ограничения и си позволете да погледнете на живота от високо. Това ще ви помогне да преоткриете щастието вътре в себе си.Followers